بالا

پایین

هلدینگ چینش

در طی سه دهه گذشته مدیران و کارشناسان حاضر در هلدینگ چینش (با توجه به نام‌های شرکت برگ و چینش)، بر پایه تفکر و اندیشه‌هایی با اثربخشی در فرهنگ جامعه، مجموعه‌هایی را خلق می‌کنند تا زیبایی و اثر نگاه در پیرامون و ذهن را همراه با گذر جریانی بی‌انتها از ارزش‌های غنی انسانی و زندگی ارائه دهد.

بر این مبنا در هلدینگ چینش مجموعه‌هایی با زمینه‌هایی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خلق می‌شود که ریشه‌هایی از کلام یک درخت کهن و بازتاب زیبایی اندیشه را دارا باشد.

وب‌سایت

وب‌سایت

وب‌سایت

وب‌سایت

وب‌سایت

تجربه همراهی

با نگاهی گذرا به عملکرد هلدینگ چینش در طی سال‌های گذشته و نمونه فعالیت‌های انجام شده در این سال‌ها، شرکت‌ها، موسسات و افرادی با ما همکاری داشتند که هم زمان نگاهی توسعه طلب، زیبایی خواه و در زمان خود بصورت غیر معمول بازار در درخواست اولیه آن‌ها مشهود بوده است.

ماموریت

هلدینگ چینش با استفاده از راه‌کارهای مبنای خود، بنگاه‌های خود را در زمینه‌هایی از جریان زیبایی انسانی به حرکت درمی‌آورد. این مجموعه قصد دارد چشمه‌هایی سرشار از منابع غنی و پربار از زندگی به نمایش بگذارد.

سرمایه‌گذاران و مشتریان

افراد و سازمان‌هایی که اندیشه را به عنوان یک اصل می‌دانند و قصد دارند جایگاه‌های ارزشی جامعه را با گونه‌هایی از ویژگی و عنوان‌های زیبا، سرلوحه فعالیت قرار دهند، از سرمایه‌گذاران هلدینگ چینش هستند.

تصویرپردازی و تصوّرسازی، پراثرترین ابزار انتقال اندیشه است. ابزارهایی که گذشته، حال و آینده اجتماع را معنا می‌بخشند. لذا در نگاه هلدینگ چینش، تمام آحاد اجتماع که در قالب مصرف کننده‌ی تصویر، متقاضی دیده شدن هستند، به واسطه‌ی آن، و یا خواستار انتقال ایده‌ها و باورها به واسطه‌ی سامان یافتن تصویرِ مبتنی بر تصوّر در دایره‌ی مشتریان محسوب می‌شوند. این رابطه بسیار حیاتیِ اجتماعی، همانجایی است که همدلی‌های اجتماعی را بارور می‌سازد و باور مشترک را در لایه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. به بیان دیگر، چینش خود را پرداختگری پرتلاش در جهت ارائه‌ی تصویرهای محاسبه شده بر مبنای ایده‌های ناب و تصوّرهای تابناک انسانی می‌داند.

این امر موجبات فراوانی را در تدارک فضاهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ چینش فراهم می‌کند. این مجموعگ‌ها با رفتارهای مکمل‌گونه‌ی خود در برآورده کردن نیازهای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی از یک سو و مخاطبان اینگونه محصولات از سوی دیگر تلاش می‌کنند.

DIYARIS

شرکت دیاریس با برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی، عناصر با اهمیت شناسه و معماری یک سازمان را به گونه‌ای طراحی می‌کند که عوامل برون و درون سازمانی از یکپارچگی جمعی و هدفی واقع‌گرایانه برخوردار شوند.

وبسایت

MAPROPIN

هر قدمی در بازار یک اثر و هرگونه پردازش در آن یک ساختار را شکل می‌دهد. ماپروپین به عنوان مجموعه‌ای همراه با کارشناسان متخصص در زمینه بازار، عوامل و بسترهایی را برای هر بنگاه اینجاد می‌کند تا رفت ع آمدی ساختاردهی شده را در دنیای پرهیاهوی بازار داشته باشند.

وبسایت

AABIII

تصور قابل باورترین پرده‌ی معنا در دنیا است. این امکان در ترجمه و پیاده‌سازیِ هرگونه روایت از جامعه، یک امر طبیعی به شمار می‌آید.

استودیو طراحی آبی با توجه به قدرت بی‌انتهای اثرگذاری در تصویر، به کشف لایه‌های زیرین رفتارها پرداخته و در نهایتِ معنا، زیرساخت‌های تصویر را از فرهنگ یک جامعه در پروژه‌های مختلف بدست می‌آورد.
ترکیب نقطه‌های اثربخش برروی تصویر و نهان نمودن آن‌ها با رویکرد زیبایی شناسانه از مهم‌ترین فرآیند خلق تصٌیر در استودیو آبی می‌باشد.

در نمایی دیگر، گاه‌شمار فکری مخاطب با پیوست‌هایی به گذشت زمان، رویکردی تخیل گونه ایجاد می‌کند. در این زمان پرده‌برداری از واکنش‌ها، نیازمند کشف تصوّرات گذشته و ایجاد تصویری جدید و خلاقانه و در نهایت نقطه‌گذاری تصوّرات آینده را به پرده روایت می‌کشد.

وبسایت

PIRIYKA HOUSE

لحظه‌ها برای ما با حرکت خود در سیاره‌ی وجود، گام‌ها را خلق می‌کنند. در میان این لحظه‌ها، جریانی روشن می‌شود که تناسبی در گردش درخشش روز و سایه‌های شب ایجاد می‌کنند.

با گذر از متغیرهای روز، به رویاها و خیال‌های دوست داشتنی می‌رسیم. گاهی این متغیرها باعث می‌شوند که از این رویاها و بستر احساسات دور شویم و به سرزمینی که سعی بر وارد شدن به آن داریم، توجهی نکنیم.

در این میان عنصری وجود دارد که شما را به سرزمین‌های پرفراز و نشیب دعوت می‌کند. با ایجاد یک دورهمی از نوع دوستانه، خانواده یا افراد آشنا، لحظه‌هایی برای شما ایجاد می‌شود تا در جریان گویش، احساس و تصوّر با افرادی که دور هم جمع شده‌اید به کرانه‌ای از سرزمین‌های موجود بروید. در این گذر بجای گام نهادن در سرزمین‌ها، شما می‌توانید وارد بستر و جوهر اصلی داستان‌ها شوید و تصوّری متفاوت را تجربه کنید.

ما در شرکت خانه پیریکا که یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ چینش است، براساس ساختار کلان سازمان، قصد داریم پندارها و اهداف ارائه‌ شده در چینش را به تصویر‌ها و نمایش‌هایی دربیاوریم تا بستر دورهمی شما را با چرخشی از مفاهیم و محتوای متفاوت در سرزمین‌هایی خلق کنیم که در آن گام‌هایی بی‌کران بوجود آید.

وبسایت

DES | QUEE

در نمایی دیگر، گاه‌شمار فکری مخاطب با پیوست‌هایی به گذشت زمان، رویکردی تخیل گونه ایجاد می‌کند. در این زمان پرده‌برداری از واکنش‌ها، نیازمند کشف تصوّرات گذشته و ایجاد تصویری جدید و خلاقانه و در نهایت نقطه‌گذاری تصوّرات آینده را به پرده روایت می‌کشد.

وبسایت

ارتباط با ما

CHINESH Holding Co.

EN

FA

CH

JA

RU

IT

GR

AR

FR